Klachtenprocedure

Heb je een klacht over de behandeling door de therapeut of ben je ontevreden over de manier waarop de therapeut met je omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van gezondheidszorg.

Wat kun je doen met je klacht?

In eerste instantie adviseer ik om de klacht te bespreken met mij – Ferdinand Vermeulen. Dit kan mondeling maar ook schriftelijk met ons klachtenformulier (aanvragen). Ik doe mijn uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op? Neem dan contact op met klachtenregister van het KNGF.